Varaždinski komorni orkestar
Augusta Cesarca 1
42000 VARAŽDIN

tel: 099 819 6398

 

 


foto : KD Sudec

novosti na vašu
 email adresu:

 

 

Program  XXV. sezone 2018./2019.
Koncertna dvorana HNK-a u Varaždinu

 19:30 sati

 

 

Prvi koncert, nedjelja 7. listopad 2018.
Mario Korunić, violina i umjetničko vodstvo

 

Program:

F. Mendelssohn: Simfonija za gudače br. 9 u C-duru, MWV N 9
G. Rossini: Sonata za gudače br. 1 u G-duru
G. Tartini: Koncert za violinu i orkestar u d-molu, D.45
B. Britten: "Simple Simphony" za gudače, op. 4

 

  

Drugi koncert, nedjelja, 9. prosinac 2018.
Ivo Lipanović, dirigent
Tomislav Mužek, tenor

 

Program: djela Wolfganga Amadeusa Mozarta

Simfonija br. 41 u C-duru KV. 551, "Jupiter"
Uvertira operi "Le nozze di Figaro", KV.492
Arija Ottavia "Il mio Tesoro" iz opere "Don Giovanni", KV. 552
Uvertira operi "Idomeneo", KV. 366
Arija Idomenea "Vedrommi intorno", KV. 366
Gavotte iz Baletne muzike ("Idomeneo")
Arija Tita "Se all'impero" iz opere "La Clemenza di Tito", KV. 621


   

Treći koncert, nedjelja 3. ožujak 2019.
Dunja Bontek, koncertni majstor i umjetničko vodstvo
Katarina Kutnar, violina
Abdul-Aziz Hussein, klarinet

 

Program:

B. Papandopulo: "Pintarichiana", suita za gudače
C. M. von Weber: Klarinet kvintet, Op. 34
M. Ravel: "Tzigane" za violinu i orkestar
D. Šostakovič: Komorna simfonija, Op. 110a

 

 

Četvrti koncert, nedjelja, 28. travanj 2019.
"Obitelj Šulić"
Eva Šulić, violina
Luka Šulić, violončelo 

 

Program:

J. S. Bach: III. Brandenburški koncert u G-duru, BWV 1048
J. S. Bach: Koncert za dvije violine i orkestar u d-molu, BWV 1043
A. Vivaldi: Godišnja doba

 

 

Peti koncert, nedjelja, 2. lipanj 2019.
Pavle Dešpalj, dirigent
Luka Ljubas, violina 

 

Program:

B. Bjelinski: Elegija za gudače "Die Musik ist unser Trost"
W. A. Mozart: V. koncert za violinu i orkestar u A-duru, KV. 219
J. Brahms: Gudački sekstet br. 1 u B-duru, Op. 18

 

 

Varaždinski komorni orkestar zadržava pravo promjene programa