Varaždinski komorni orkestar
Augusta Cesarca 1
42000 VARAŽDIN

tel: 099 819 6398

 

 


foto : KD Sudec

 

 

Program  XXIX. sezone 2022./2023.
Koncertna dvorana HNK-a u Varaždinu

 19:30 sati

 

 

Prvi koncert, nedjelja 23. listopad 2022.
Dunja Bontek, violina i umjetničko vodstvo
Marija Andrejaš, viola

Program:
W. A. Mozart
Adagio i fuga u c-molu, KV 546
Rondo u C-duru za violinu i orkestar, KV 373
Sinfonia Concertante za violinu, violu i orkestar u Es-duru, KV 364 (320d)
Simfonija br. 17 u G-duru, KV 129

 

  

Drugi koncert, nedjelja 4. prosinac 2022.
Koncert povodom Dana grada Varaždina
Anđelko Krpan, violina
Ivo Lipanović, dirigent

Program:
F. Mendellsohn: Talijanska simfonija, Op. 90
T. Uhlik: Četiri zimska dana, za violinu i orkestar – PRAIZVEDBA
S. Prokofjev: Simfonija br. 1 „Klasična“

 

   

Treći koncert, nedjelja 22. siječanj 2023.
„Obitelj Bilić“
Josipa Bilić, sopran
Franjo Bilić, dirigent i hammerklavier

Program: 
L. Sorkočević
: Simfonija br. 5 u D-duru
J. Haydn: „Berenice, che fai?“ (Scena di Berenice)
Hob. XXIVa:10 za sopran i orkestar
I. M. Jarnović: Gudački kvartet u F-duru (Koncertantni)
W. A. Mozart: „Ch`io mi scordi di te?“ KV 505, za sopran i orkestar
A. Ivančić: Simfonija br. 8 u G-duru
L. van Beethoven: „Non, non turbati“ Wo092a, za sopran i orkestar

 

 

 

Četvrti koncert, nedjelja, 23. travanj 2023.
Lovre Marušić, klavir

Program:
F. Lhotka: Elegija za gudački orkestar
Joseph Haydn: Koncert za klavir i orkestar u D-duru, Hob. XVIII:11
J. Haydn: Simfonija br. 6 u D-duru „Le Matin“ , Hob. I:6

 

 

Peti koncert, nedjelja, 4. lipanj 2023.
Krešimir Petar Pustički, viola
Ivan Hut, dirigent

Program:
G. Tudor: Lamento i boogie za gudače
B. Britten: Lachrymae za violu i gudače
P. I. Čajkovski: Serenada za gudače u C-duru, Op. 48

 

 

Varaždinski komorni orkestar zadržava pravo promjene programa