Varaždinski komorni orkestar
Augusta Cesarca 1
42000 VARAŽDIN

tel: 099 819 6398

 

 


foto : KD Sudec

 

 

Program  jubilarne XXX. sezone 2023./2024.
Koncertna dvorana HNK-a u Varaždinu

 19:30 sati

 

 

Prvi koncert, nedjelja 22. listopad 2023.
Saša Ivić, violina i umjetničko vodstvo

Program:
W. A. Mozart: Divertimento u D-duru, KV136
W. A. Mozart: Koncert za violinu i orkestar br. 5 u A-duru
P. I. Čajkovski: Souvenir de Floreance

 

Drugi koncert, nedjelja 10. prosinac 2023.
Koncert povodom 30. obljetnice Varaždinskog komornog orkestra
i Dana grada Varaždina
Valentin Egel, dirigent
Bruno Philipp, klarinet 

Program:
P. Dešpalj: Čežnja
W. A. Mozart: Koncert za klarinet i orkestar u A-duru, KV622
W. A. Mozart: 40. simfonija u g-molu, KV550

Treći koncert, nedjelja 28. siječanj 2024.
Dunja Bontek, umjetničko vodstvo
Lucija Stilinović, flauta

Program:
L. Sorkočević: 4. simfonija u F-duru
E. Devienne: Koncert za flautu i orkestar br. 7 u e-molu
J. Haydn: 21. simfonija u A-duru

 

Četvrti koncert, nedjelja 14. travanj 2024.
Anđelko Igrec, dirigent
Ivana Penić Defar, violina
Zbor Chorus Angelicus

Program:
A. Igrec: Flos Campi za violinu, djevojački zbor i orkestar
J. Rutter: Magnificat

 

 

Peti koncert, nedjelja 9. lipanj 2024.
Peter Soave, harmonika

Program:
Piazzolla, Gardel, Simončić

 

 

Varaždinski komorni orkestar zadržava pravo promjene programa