Varadinski komorni orkestar
Augusta Cesarca 1
42000 VARADIN

tel: 099 819 6398

 

 


foto : KD Sudec

novosti na vau
 email adresu:

 

 

Trei koncert, nedjelja 3. oujak 2019.
Dunja Bontek, koncertni majstor i umjetniko vodstvo
Katarina Kutnar, violina
Abdul-Aziz Hussein, klarinet

 

Program:

B. Papandopulo: "Pintarichiana", suita za gudae
C. M. von Weber: Klarinet kvintet, Op. 34
M. Ravel: "Tzigane" za violinu i orkestar
D. ostakovi: Komorna simfonija, Op. 110a

 

 


Svi nai koncerti u ciklusu izravno se prenose na
3. programu Hrvatskog radija!