Varadinski komorni orkestar
Augusta Cesarca 1
42000 VARADIN

tel: 099 819 6398

 

 


foto : KD Sudec

novosti na vau
 email adresu:

 

 

Prvi koncert, nedjelja 8. listopad 2017.
Radovan Vlatkovi, rog

 

Program: B. Bjelinski, W. A. Mozart

 


Svi nai koncerti u ciklusu izravno se prenose na
3. programu Hrvatskog radija!