Varadinski komorni orkestar
Augusta Cesarca 1
42000 VARADIN

tel: 099 819 6398

 

 


foto : KD Sudec

novosti na vau
 email adresu:

 

 

etvrti koncert, nedjelja, 15. travanj 2018.
Ivana Peni Defar, konc. majstor i umjetniko vodstvo
Alfredo Ferre Martinez, violonelo

 

Program:

F. Schubert, J. Haydn

 


Svi nai koncerti u ciklusu izravno se prenose na
3. programu Hrvatskog radija!